Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 9 od 05.07.2017.)

  • ODLUKA O GRADSKOJ PLAŽI
  • ODLUKA O OSNIVANJU PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA "SIRMIJUM PUT" DOO SREMSKA MITROVICA
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
  • PRAVILNIK O KORISNICIMA POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA I USLOVIMA POD KOJIM SE MOGU OSLOBODITI PLAĆANJA TAKSE ZA PARKIRANJE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex