Službeni list grada Novog Pazara

(broj 5 od 05.07.2017.)

  • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA
  • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE BEZBEDNOG GRADA NOVOG PAZARA ZA PERIOD 2016-2020.
  • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ZA VODE II REDA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2016. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex