Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Niša

(broj 112 od 01.11.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA STAMBENIH USLUGA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
  • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE I PRAVU NA REGRESIRANJE BESPLATNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE

Napomena:

Propisi grada Pirota objavljuju se u Službenom listu grada Niša.