Službeni list grada Čačka

(broj 14 od 25.08.2017.)

  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LINIJA JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex