Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 9 od 28.07.2017.)

  • ODLUKA O RADNOM VREMENU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU RADNOG VREMENA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex