Službeni glasnik grada Leskovca

(broj 9 od 16.06.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 51/2016 i 9/2017)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 9/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex