Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 30.12.2013. GODINE: Vlada RS uputila predloge sistemskih zakona u proceduru po hitnom postupku


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o privatizaciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije.

Vlada je pomenute predloge uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje po hitnom postupku.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, Predlog zakona izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Vlada je razrešila Ivana Simiča funkcije vršioca dužnosti direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2013.