Email Print

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA USVOJILA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PODRUČJA ADE HUJE


Gradski odbornici usvojili su Plan detaljne regulacije dela područja Ade Huje, zona A, na Starom gradu i Paliluli. Prema rečima Milana Vukovića, gradskog sekretara za urbanizam i građevinske poslove, planom je obuhvaćena površina od oko 94,4 hektara.

Osnovni razlog za donošenje ovog plana jeste stvaranje planskih mogućnosti za realizaciju prve faze transformacije dunavskog priobalja u centralnoj funkciji.

- Planirana je izgradnja nove saobraćajne i infrastrukturne mreže, transformacija područja pretežno privredne namene u centralnu zonu grada na prostoru priobalja Dunava, razvoj integrisanih namena gradskog centra i saniranje, unapređenje i zaštita životne sredine, kako bi se postigli visoki ekološki standardi priobalja - rekao je Milan Vuković.

Prema njegovim rečima, površine javne namene trenutno zauzimaju oko 32 hektara, a ovim planom predviđeno je povećanje na oko 50 hektara. To podrazumeva saobraćajne, javne zelene površine, infrastrukturu i vodoprivredu uz Dunav. Kada je reč o površinama ostale namene, koje obuhvataju privredne delatnosti, komercijalne zone i gradske centre, stanovanje i ostale površine, njima će pripasti oko 44 hektara površine.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 30.12.2012.