Email Print

SAOPŠTENJE SA 18. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. MAJA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 18. sednici II Velikog veća odlučio o 21 predmetu, a u predmetu Už-4579/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 2, 5. i 8. Pravilnika o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu ("Službeni glasnik RS", broj 65/10). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika. (predmet IUo-1449/2010)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-856/2012, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova-Policijska uprava u Užicu.

- u predmetu IIIU-93/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Pančevu.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1931/2010, Už-3227/2010, Už-4317/2010, Už-4958/2010, Už-5374/2010, Už-901/2011, Už-1156/2011, Už-1404/2011, Už-1989/2011, Už-3204/2011 i Už-8993/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-885/2011, Už-3916/2011, Už-824/2012, Už-9717/2012 i Už-9782/2012

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-276/2011

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-5132/2010

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 30.5.2013.