Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Republički geodetski zavod objavio kontrolne liste nad radom geodetskih organizacija


Inspekcijski nadzor je nadzor nad radom geodetskih organizacija i pravnih subjekata koji se bave izdavanjem kartografskih publikacija.

Republički geodetski zavod vrši inspekcijski nadzor preko inspektora - član 176. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015).

Nadležnosti, ovlašćenja i dužnosti inspektora propisane su odredbama čl. 176-178. Zakona o državnom premeru i katastru i odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015).

Kontrolne liste nad radom geodetskih organizacija možete preuzeti na linkovima koji slede:

Kontrolna lista 1 - opšte kontrole

Kontrolna lista 2 - kontrola nad radom geodetske organizacije koja izvodi geodetske radove u postupku održavanja katastra nepokretnosti i vodova

Kontrolna lista 3 - kontrola nad radom geodetske organizacije koja izrađuje tehničku dokumentaciju i izvodi geodetske radove prema tehničkoj dokumentaciji

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 30.03.2016.
Naslov: Redakcija