Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


MOGUĆNOST OTPISA OBAVEZE PREME DOBAVLJAČU SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

POSTUPAK ZA ISPLATU NEISPLAĆENIH NETO ZARADA IZ PRETHODNE GODINE U SLUČAJU KADA JE POSLODAVAC NA TE ZARADE PLATIO POREZ I DOPRINOSE BEZ ISPLATE ZARADA

PRIMENA METODE INTERNO UPOREDIVE CENE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA CENE "VAN DOHVATA RUKE" I USLOVI ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU

PRIMENA ODREDBI UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE U SLUČAJU OSTVARENOG KAPITALNOG DOBITKA

UTVRĐIVANJE OBAVEZE SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Izvor: Paragraf Lex