Email Print

SAOPŠTENJE SA 3. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. JANUARA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 3. sednici II Velikog veća odlučio o 55 predmeta, a u predmetu Už-54/2011 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 11. st. 2. i 3. Pravilnika o načinu vođenja i sadržini Registra javnih ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 57/13 i 110/13). (predmet IUo- 356/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-959/2011, Už-1066/2011, Už-1336/2011, Už-2232/2011, Už-2645/2011, Už-4563/2011, Už-4932/2011, Už-5196/2011, Už-5857/2011, Už-5861/2011, Už-6763/2011, Už-7001/2012, Už-345/2013, Už-1367/2013, Už-5144/2013, Už-8662/2013, Už-8903/2013, Už-8970/2013, Už-9368/2013, Už-9616/2013, Už-9734/2013, Už-10311/2013, Už-10445/2013, Už-10450/2013, Už-10575/2013, Už-10591/2013, Už-10595/2013, Už-10596/2013, Už-10622/2013, Už-10672/2013, Už-10676/2013, Už-10678/2013, Už-10700/2013, Už-10709/2013, Už-10937/2013, Už-10942/2013, Už-10966/2013, Už-11004/2013, Už-11039/2013, Už-11040/2013 i Už-11042/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-3246/2011, Už-3415/2011, Už-1787/2012, Už-2661/2012, Už-5840/2012, Už-121/2013, Už-5652/2013, Už-6309/2013, Už-6374/2013, Už-10363/2013, Už-10380/2013 i Už-10444/2013

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-4515/2010

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 30.1.2014.