Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE: Snižavanje carinskih stopa u 2014. godini


U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU (SSP), počev od 2014. godine, svi proizvodi koji imaju status preferencijalnog porekla Evropske unije, osim određenih poljoprivrednih proizvoda, moći će u Srbiju da se uvezu bez plaćanja carinskih dažbina.

Kada je reč o poljoprivrednim proizvodima, neki od njih će i dalje biti zaštićeni, kao na primer: svež paradajz, paprika, žive životinje, sveže, rashlađeno ili smrznuto meso, određeni mlečni proizvodi, itd. Za ove proizvode carinska stopa je u odnosu na 2013. snižena, ali se, počev od 2014. godine, više neće menjati. Podsećamo da je liberalizacija carinskih stopa počela 2009. godine.

Očekivano je da smanjenjem carinskih stopa na uvoz gotovih proizvoda poreklom iz Evropske unije dođe i do smanjenja cena na domaćem tržištu, međutim to ne mora nužno biti slučaj usled drugih faktora koji takođe značajno utiču na njihovu cenu.

Pomenute snižene carinske stope mogu da budu primenjene samo ukoliko se carinskom organu kao dokaz da je u pitanju proizvod sa preferencijalnim poreklom Evropske unije podnese uverenje o kretanju robe EUR.1 ili izjava izvoznika u propisanoj formi na fakturi ili drugom komercijalnom dokumentu.

Navedeni dokazi o poreklu se prilažu u redovnom postupku, uz podnošenje carinske deklaracije.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU pruža šansu i našim proizvođačima koji su izvozno orijentisani prema Evropskoj uniji, Turskoj ili članicama Sporazuma CEFTA 2006 (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija), jer mogu da koriste materijale poreklom iz Evropske unije i da ih smatraju domaćim, te da tako sa gotovim proizvodom budu cenovno konkurentniji na tim tržištima.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 29.12.2013.