Email Print

SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. MAJA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 19. sednici II Velikog veća odlučio o 22 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 37. st. 1. i 4. Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 101/10). (predmet IUz-116/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-878/2012, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Požegi

- u predmetu IIIU-376/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-380/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-404/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-405/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-41/2014, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

III U postupcima po žalbama Ustavni sud je:

- odbacio žalbu u predmetu VIIIU-195/2013

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-458/2011, Už-914/2011, Už-1375/2011, Už-1665/2011, Už-2080/2011, Už-6210/2011, Už-6664/2011, Už-7504/2013, Už-11190/2013, Už-11214/2013 i Už-3567/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-531/2011, Už-4414/2011 i Už-6223/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 29.5.2014.