Email Print

SAOPŠTENJE SA 36. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 28. NOVEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 36. sednici II Velikog veća odlučio o 25 predmeta, u predmetu IUo-318/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetima Už-708/2011 i Už-4102/2011 nije doneo odluku.

I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4895/2010, Už-4956/2010, Už-415/2011, Už-429/2011, Už-696/2011, Už-934/2011, Už-1024/2011, Už-1242/2011, Už-1420/2011, Už-1760/2011, Už-1772/2011, Už-2215/2011, Už-2558/2011, Už-5829/2011, Už-5871/2011, Už-6498/2011, Už-2130/2012, Už-818/2013 i Už-8018/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-263/2011, Už-1317/2011, Už-2305/2011, Už-2310/2011, Už-4669/2011 i Už-5359/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 28.11.2013.