Email Print

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD JE NAPRAVIO INTERNET SERVIS "KNWEB" ZA PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI SRBIJE


Republički geodetski zavod je napravio Internet servis "KnWeb" za pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti Srbije tako da će građani moći da provere svaku nekretninu pre kupovine.

Reč je o centralnoj bazi podataka katastra nepokretnosti u Srbiji, koja je formirana preuzimanjem podatka od službi za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, a servis je javno dostupan na sajtu Republičkog geodetskog zavoda.

Direktor Zavoda Nenad Tesla je izjavio da katastar nepokretnosti omogućava razvoj tržišta nepokretnosti, lakše i sigurnije prostorno planiranje, saopštio je Zavod.

Tesla je naveo da ti podaci omogućuju i analizu investicionih programa i planova razvoja, kreiranje politike i strateških dokumenata u svim oblastima državnog i društvenog interesa, upravljanje zemljištem u državi i zaštitu prava svojine zagarantovanu ustavom.

On je rekao da upisana nepokretnost ima veću tržišnu vrednost, jer vlasnik može svoju nepokretnost dati u zalog i time ostvariti hipotekarni kredit, što je posebno značajno za građane i privrednike.

  • Nakon izvršenog upisa u katastar nepokretnosti, građanima je omogućeno da svoja prava dokažu na najlakši i najpouzdaniji način, dostavljanjem lista nepokretnosti koji se, kao dokaz, izdaje iz digitalne baze podataka katastra nepokretnosti.

Katastar nepokretnosti, kao osnovna i jedinstvena evidencije o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, doprinosi razvoju tržišta nepokretnosti, posebno sa aspekta sigurnosti, imajući u vidu da klijenti pre kupovine , mogu da izvrše proveru u bazi podataka katastra nepokretnosti.

Na taj način mogu sa sigurnošću da utvrde ko je vlasnik nepokretnosti, da saznaju podatke o toj nepokretnosti, kao što su površina i način korišćenja, da provere da li je nepokretnost opterećena hipotekom ili postojanje zabeležbe.

  • Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine, kao i preko adrese nepokretnosti.

Moguće je dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije o imaocima prava.

Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka, zbog poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti