Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PLAĆANJA DUGA OD STRANE PRAVNOG LICA JEMCA UMESTO FIZIČKOG LICA DUŽNIKA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
  • Ministarstvo finansija: POREZI I DOPRINOSI NA I IZ ZARADE KOJA JE NIŽA OD MINIMALNE ZARADE U SLUČAJU NJENOG UMANJENJA PO OSNOVU NEGATIVNOG RADNOG UČINKA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 13
 
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti