Email Print

ZAKON O PREUZIMANJU IMOVINE I OBAVEZA ODREĐENIH BANAKA RADI OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE: Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Privrednoj banci Beograd


Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na sednici odluku o oduzimanju dozvole za rad Privrednoj banci Beograd u skladu sa Zakon o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 102/2012).

Dozvola je oduzeta nakon zaključka Vlade RS kojim je naloženo Privrednoj banci Beograd a.d. Beograd, Banci Poštanska štedionica a.d. Beograd i Agenciji za osiguranje depozita da zaključe ugovor o preuzimanju dela imovine i obaveza Privredne banke Beograd.

Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile aktivnosti koje su u dužem periodu bile usmerene na to da banka uskladi svoje poslovanje sa odredbama Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 91/2010) u delu koji se odnosi na kapital i pokazatelje poslovanja. Na osnovu konsultacija sa Ministarstvom finansija, omogućeno je i traženje strateškog partnera koji bi obezbedio kontinuitet poslovanja banke, kao jedno od najracionalnijih i najjeftinih rešenja. U nedostatku strateškog partnera, a zbog kritične potkapitalizovanosti banke i mogućih problema sa likvidnošću, Izvršni odbor Narodne banke Srbije izrazio je pozitivno mišljenje o preuzimanju dela imovine i obaveza Privredne banke Beograd, predloženom od strane Ministarstva finansija, ocenjujući da je takvo rešenje nužno radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije i eliminisanja sistemskih rizika.

Nakon sprovedenog preuzimanja, odlukom Izvršnog odbora Privrednoj banci Beograd oduzeta je dozvola za rad i započet je postupak administrativnog upravljanja, nakon čega se otvara stečajni postupak nad ovom bankom.

Narodna banka Srbije preduzela je sve neophodne mere iz svoje nadležnosti da se poslovi platnog prometa i raspolaganje sredstvima deponenata i štediša neometano nastave u ponedeljak, 28. oktobra, prvog radnog dana posle preuzimanja, u Banci Poštanska štedionica. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 27.10.2013.