Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA:Vlada RS će do kraja sedmice usvojiti akt o tarifama koje će se plaćati za usluge javnih beležnika


Predlogom Zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama aktuleni akt dopunjen je propisanim taksama koje će se od 1. septembra plaćati za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa.

Predlog zakona naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije u petak, 29. septembra, a predviđeno je da nasnagu stupi već prvog radnog dana naredne sednice - u ponedeljak, 1. septembra, kada sa radom počinju i prvi javni beležnici.

Vlada Srbije će do kraja ove sedmice usvojiti i akt o tarifama koje će se plaćati za usluge javnih beležnika.

Predviđeno je da se za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa plaća taksa prema vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla.

Ako ima više stranaka, taksu stranke plaćaju solidarno, navodi se u predlogu zakona objavljenom na sajtu Skupštine Srbije.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti