Email Print

SAOPŠTENJE SA 11. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 27. MARTA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 11. sednici I Velikog veća odlučio o 24 predmeta, u predmetu Už-4461/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetima Už-1705/2010, Už-1747/2010 i Už-2170/2010 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti člana 100. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 72/09). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 135. stav 1. tačka 3) navedenog Zakona. (predmet IUz-810/2012)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 37. st. 1. do 3. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 116/08 i 111/09). Sud je odbacio inicijativu za ocenu saglasnosti osporenih odredaba člana 37. st. 1. do 3. navedenog Zakona sa odredbama istog zakona i odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje preduzete na osnovu odredaba člana 37. st. 2. i 3. navedenog Zakona. (predmet IUz-823/2012)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 16, člana 19. stav 1. i člana 47. Zakona o finansiranju političkih atkivnosti ("Službeni glasnik RS", broj 43/11). (predmet IUz-901/2012)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1906/2010, Už-1909/2010, Už-2118/2010, Už-3319/2010, Už-3420/2010, Už-3542/2010, Už-4060/2010, Už-4065/2010, Už-4158/2010, Už-5444/2010, Už-749/2011, Už-2566/2011, Už-3028/2011, Už-3030/2011, Už-3631/2011, Už-4029/2011, Už-4443/2011 i Už-6243/2011

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-5478/2010

- obustavio postupak po ustavnim žalbama u predmetima Už-3766/2012 i Už-6533/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 27.3.2013.