Email Print

SAOPŠTENJE SA 7. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 27. FEBRUARA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 7. sednici II Velikog veća odlučio o 42 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti dela odredbe člana 49. stav 2. i čl. 251. do 256. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11). (predmet IUz-782/2012)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-291/2011, Už-983/2011, Už-1021/2011, Už-2038/2011, Už-3478/2011, Už-4536/2011, Už-4969/2011, Už-6086/2011, Už-9570/2013, Už-10323/2013, Už-10469/2013, Už-10613/2013, Už-10800/2013, Už-11051/2013, Už-11058/2013, Už-11063/2013, Už-11180/2013, Už-11210/2013, Už-11294/2013, Už-11297/2013, Už-11313/2013, Už-11363/2013, Už-11368/2013, Už-11393/2013, Už-11424/2013, Už-11445/2013, Už-11448/2013, Už-11450/2013, Už-11500/2013, Už-11511/2013, Už-11518/2013, Už-11532/2013, Už-11556/2013, Už-11625/2013, Už-83/2014 i Už-385/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2862/2011, Už-3680/2011, Už-5562/2011 i Už-5886/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-512/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 27.2.2014.