Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Mart 2014. godine

PRAĆENJE NAMENSKOG KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DONACIJA I OD PROŠIRENE DELATNOSTI USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA OD STRANE SAVETA RODITELJA

Izvor: Paragraf Lex