Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR


NEUSTAVNE ODREDBE ČLANA 40. ST. 8, 9. I 10. ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI: • Propisivanje završene početne obuke na Pravosudnoj akademiji kao opredeljujućeg uslova za dostupnost sudijske, odnosno javno tužilačke funkcije nije u saglasnosti sa ustavnim načelom jednakosti građana i Ustavom zajemčenim pravom na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima •

Izvor: Paragraf Lex