Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA: Kurs za uviđaje saobraćajnih nezgoda za tužioce osnovnih i javnih tužilaštava i sudije Osnovnog i Višeg suda sa područja Valjeva 30. i 31. maja 2016. godine


Pravosudna akademija nastavlja obuku pod nazivom "Kurs za uviđaje saobraćajnih nezgoda", seminarom koji će se održati u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu 30. i 31. maja 2016. godine, sa početkom u 9 časova.

Predavači na ovoj obuci su:

Pozivi za ovu obuku upućeni su tužiocima osnovnih i javnih tužilaštava koji postupaju u saobraćajnim predmetima sa područja Valjeva i sudijama Osnovnog i Višeg suda kao i pripadnicima saobraćajne policije iz Policijske uprave Valjevo.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 24.05.2016.
Naslov: Redakcija