Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: Ažurno dana 25.2.2014. godine

KOMENTAR DESETIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014

SPROVOĐENJE KONAČNOG GODIŠNJEG OBRAČUNA PRIPADAJUĆE NAKNADE SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2013. GODINU

PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA NA DAN OTVARANJA PONUDA

Izvor: Paragraf Lex