Email Print

SAOPŠTENJE SA 40. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 24. DECEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 40. sednici II Velikog veća odlučio o 97 predmeta, u predmetima IUz-10/2013, Už-3474/2011 i Už-1003/2012 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetima IUo-8/2008 i Už-5536/2010 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 214. st. 1. do 5. i člana 217. st. 1, 2. i 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10 i 121/12). (predmet IUz-57/2011)

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 2. tač. 6) i 36a), člana 96. st. 8, 9. i 14. i člana 97. st. 5. i 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US i 50/13-US) i odredbe člana 89. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 24/11). (predmet IUz-159/2011)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 40, 44, 47, 48, 51. do 59. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/11 i 108/13). (predmet IUz-25/2013)

- odbacio zahtev za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 50. stav 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", broj 111/09). (predmet IUz-77/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-792/2011, Už-1145/2011, Už-1198/2011, Už-1730/2011, Už-1878/2011, Už-2018/2011, Už-2117/2011, Už-2513/2011, Už-2880/2011, Už-4125/2011, Už-4460/2011, Už-4522/2011, Už-6178/2011, Už-5034/2012, Už-7464/2013, Už-7497/2013, Už-7573/2013, Už-7578/2013, Už-7671/2013, Už-7739/2013, Už-7844/2013, Už-7940/2013, Už-7944/2013, Už-7982/2013, Už-8054/2013, Už-8067/2013, Už-8096/2013, Už-8113/2013, Už-8114/2013, Už-8119/2013, Už-8195/2013, Už-8266/2013, Už-8279/2013, Už-8324/2013, Už-8365/2013, Už-8406/2013, Už-8409/2013, Už-8414/2013, Už-8420/2013, Už-8476/2013, Už-8558/2013, Už-8561/2013, Už-8572/2013, Už-8607/2013, Už-8642/2013, Už-8645/2013, Už-8646/2013, Už-8651/2013, Už-8666/2013, Už-8710/2013, Už-8721/2013, Už-8748/2013, Už-8818/2013, Už-8821/2013, Už-8894/2013, Už-8912/2013, Už-8966/2013, Už-9014/2013, Už-9037/2013, Už-9090/2013, Už-9136/2013, Už-9145/2013, Už-9232/2013, Už-9236/2013, Už-9326/2013, Už-9335/2013, Už-9342/2013, Už-9346/2013, Už-9350/2013, Už-9367/2013, Už-9402/2013, Už-9406/2013, Už-9440/2013, Už-9443/2013, Už-9506/2013, Už-9543/2013, Už-9554/2013, Už-9557/2013, Už-9712/2013, Už-9760/2013, Už-9774/2013, Už-9777/2013, Už-9824/2013, Už-9829/2013, Už-9848/2013, Už-9875/2013, Už-9888/2013 i Už-9926/2013

- doneo delimičnu odluku u predmetu Už-6172/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-700/2011, Už-5101/2011 i Už-5105/2011

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-1543/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 24.12.2013.