Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
<<< Nazad na ostale vesti
25.07.2012

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Produžetak roka za plaćanje PDV mora da bude propraćen izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, tako da se potraživanja naplaćuju u roku od 60 dana


Nova Vlada se izjasnila - preduzećima će omogućiti da uplate PDV tek kada robu i usluge naplate. Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević kaže da bi to napravilo "minus" od 100 do 120 milijardi dinara godišnje. Predlaže da se sadašnji rok, 10. u mesecu, pomeri za deset dana, a posle pola godine za još deset dana. Preduzetnici poručuju da sa takvom promenom ništa ne dobijaju.

Po važećem sistemu obveznik PDV-a ovaj porez plaća po izdavanju fakture. Naplatu posla, međutim, čeka još nekoliko meseci.

- Za nas je jedino prihvatljivo rešenje da se PDV plaća po naplati fakture - kaža Žarko Milisavljević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. - Sve drugo su prelazna rešenja koja samo komplikuju sistem. PDV je porez na robu koja je negde napravljena, ali ako ta roba nije došla do kupca, nova vrednost nije stvorena. Ne može država da se naplati iz nečega što nema dodatu vrednost. Poreska uprava je dužna da osmisli način da ne dođe do eventualnih zloupotreba takvog sistema.

Stručnjaci, s druge strane, ističu da je ključ rešenja u obezbeđivanju naplate potraživanja. Samo promena dinamike uplate PDV-a, bez garancije da će novac od isporečune robe i usluga stići u istom roku - ne rešava ništa.

- Može se pomoći samo ako se pospeši naplata - objašnjava Saša Radulović, poreski konsultant. - To znači da se potraživanja naplaćuju u roku od 60 dana. Morate da uparite ta dva roka. Omogućite preduzetnicima duži rok, ali im omogućite da naplate svoje potraživanje. Unesete izmene u Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 99/2011 - dr. zakon - prim. red.) tako da ta PDV prijava bude dokaz da dug postoji i da se on može u kratkom roku naplatiti. Ako jednokratno pomognete tako što produžite rok za uplatu PDV i za 60 dana, vi samo preduzetnicima dajete 60 dana oduška. Inicijalni problem ostaje. Uplata PDV-a po naplati unela bi samo dodatan haos u sistem u kome je nemoguće naplatiti potraživanje.

Rešavanje problema naplate potraživanja u Srbije, prema Radulovićevom mišljenju, dodatno komplikuje činjenica da je država jedan od najvećih dužnika.

- Država duguje ogroman novac i ta suma stalno raste - dodaje Radulović. - Kada bi se taj nevidljivi dug iskazao, svatili bismo da nam je nivo javnog duga možda čak i 70 ili 80 odsto vruto domaćeg proizvoda.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 24.7.2012.

<<< Nazad na ostale vesti