Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O OTVARANJU TAJNIH DOSIJEA DO DANAS NIJE DONET


Zakon o otvaranju tajnih dosijea do danas nije donet zato što smo javno mnjenje i mi koji smo tražili otvaranje dosijea bili značajno slabiji od vlasti i onih koji bi bili pogođeni otvaranjem. To nas je svrstalo u red malobrojnih zemalja u Evropi koje dosijea nisu otvorile, kaže za Danas advokat Božo Prelević.

- A ko je iz vlasti iskreno za otvaranje i šta ih je ili ko ih je i čime sprečio da to urade? Odgovor na ovo pitanje je suština naše stvarnosti.

- Srbi malo šta rade ako baš ne moraju, a i to što moraju rade najkasnije što mogu, zato što stavljaju svoje male interese ispred nacije. Potkradaju budućnost svoje dece. EU hoće vladavinu prava, standard, tržište. Samo nemojte da se lažemo da je neko hteo, a nije mogao. Istina je: niko nije hteo a svi su mogli.

- Novu Srbiju, gde se zna ko je ko i ko je šta, a posebno bi se i otvorila tesno interesno povezana družina državnih službenika, medija, finansija, politike, monopola, obrazovanja i državnih službenika.

* Da li bi otvaranje dosijea rasvetlilo neke od zločina iz devedesetih?

- Svakako da bi bacilo novo svetlo na neke događaje, ubistva, motive i interese.

Izvor: www.danas.rs, Boban Karović