Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

U SISTEMU IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA ALETERNATIVNE SANKCIJE SU BUDUĆNOST


Alternativne sankcije su budućnost u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, rekao je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković prilikom otvaranja dve nove kancelarije u Požarevcu i Smederevu.

"Pozivamo sudije i tužioce da svojim delovanjem utiču na širu i veću primenu alternativnih vidova sankcija, ali i oportuniteta krivičnog gonjenja, kao i sporazuma o priznanju krivice," istakao je Selaković.


ON JE REKAO DA SE ALTERNATIVNI VID SANKCIJA MOŽE IZREĆI SAMO ZA KRIVIČNO DELO ZA KOJE JE PREDVIĐENA KAZNA ZATVORA DO TRI GODINE.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva pravde, u Srbiji postoji sedam kancelarija za alterantivne sankcije, a do 2015. bi trebalo da ih bude 25.

"Time će se napraviti velike uštede u budžetu, ali i omogućiti bolja resocijalizacija osuđenih lica," rekao je Selaković i dodao da su tokom ove godine kancelarije rasteretile budžet Srbije za skoro sedam miliona dinara, dok su društvene zajednice u kojima su alternativne sankcije izvršavane uštedele oko 6,5 miliona dinara.

Selaković je rekao da za razliku od Srbije u kojoj samo 520 osoba alternativno izvršava svoju sankciju, u Engleskoj i Švedskoj od ukupnog broja kažnjenih lica, jedna četvrtina je u zatvorima, dok se na tri četvrtine primenjuju alternativne sankcije.

Izvor: RTV