Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVIH USKLAĐENIH IZNOSA AKCIZA I NAKNADA ZA PROIZVODNJU I PROMET DUVANA I DUVANSKIH PROIZVODA

PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE: • Januar 2014. godine •

PRIZNAVANJE TROŠKOVA KOJI NISU NASTALI U SVRHU OBAVLJANJA POSLOVNE DELATNOSTI U PORESKOM BILANSU

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT ZA 2013. GODINU

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U DOBITI I BONUSA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2013. GODINU

TRANSFERNE CENE: • Poreski tretman, dokumentacija i metode utvrđivanja cena "van dohvata ruke"

NASTANAK OBAVEZA OBRAČUNAVANJA PDV ZA LICE KOJE JE PORESKI DUŽNIK ZA PROMET VREMENSKI OGRANIČENIH ILI NEOGRANIČENIH USLUGA KOJI VRŠI STRANO LICE

Izvor: Paragraf Lex