Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

VISOKI SAVET SUDSTVA PREDLOŽIO SKUPŠTINI RS DA RAZREŠI PREDSEDNICU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA


Inicijativu su pokrenuli ministar pravde i sedam članova VSS, koji su zahtevali da najviše sudsko telo predloži da se stavi van snage odluka Skupštine Srbije od 30. novembra 2009. godine, kojom je Mesarovićeva izabrana za predsednicu Vrhovnog kasacionog suda, budući da je Ustavni sud ocenio neustavnom odredbu Zakona o sudijama, na osnovu koje je izabrana.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je po položaju i predsednik Visokog saveta sudstva.

"Ako vlast samo želi da se u Skupštini Srbije konstatuje da Nati Mesarović prestaje sudijska funkcija, zašto takve diskvalifikacije, kojima se na nepotreban način blati jedna osoba", pita se Dragana Boljević.

Ona smatra da nije korupcija preovlađujuće stanje u pravosuđu. Ranije je to bila loša obučenost sudija, a sada je tome pridodat osećaj straha za radno mesto i nemogućnost da se spreči uticaj političkih i ekonomskih moćnika, upozorava Boljevićeva.

"Znači da sudije ne obavljaju posao na osonovu savesti i stručnosti nego opterećeni time kakav bi uticaj na njih mogle da imaju stranke u slučaju kojim se bave", kaže Dragana Boljević.                                                                 

"Loše je i ako se ne zna kojim putem pravosuđe treba da ide u najavljenim promenama. Nepoznanica je to da li će se opet smanjivati broj sudija, na koji način i prema kojim kriterijumima, kao i to kako će biti organizovani sudovi".                                                         

Svakako da postoji i unutrašnja odgovornost, a ništa ne utiče toliko loše na ugled pravosuđa, koliko to ako loš rad prolazi bez posledica, kaže Nenadić.

 

ON PODSEĆA NA TO DA SU RETKI SLUČAJEVI DOKAZANE ODGOVORNOSTI SUDIJE, JER SE NE KORISTE DVA ZAŠTITNA MEHANIZMA - INSTITUCIJA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA, KOJI POSTUPA PO PRITUŽBAMA NA RAD SUDIJA, KAO I KRIVIČNA ODGOVORNOST, ODNOSNO KRŠENJE ZAKONA, KOJA SE VEOMA TEŠKO DOKAZUJE.

 

Izvor: RTV, B92