Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
<<< Nazad na ostale vesti
23.5.2012

ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA: • Objavljene su K i S tabele za kapitaciju - prvi kvartal 2012. godine


Tabele predstavljaju kriterijume za vrednovanje radnog doprinosa izabranih lekara i stomatologa i služe kao osnov za obračunavanje dela zarade u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011 i 99/2011 - dr. zakon - prim. red.).

Objavljene su nove K i S tabele, koje se odnose na period od 1.1.2012.-31.3.2012. godine, za izabrane lekare za zdravstvenu zaštitu žena, dece i odraslog stanovništva i za izabrane stomatologe za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece i odraslog stanovništva, dobijene na osnovu podataka koje su dostavile zdravstvene ustave za svoje zaposlene, a koje možete pogledati ovde http://www.rfzo.rs/index.php/kapitacija-actual (ONLINE) (pod rubrikom Tabele).

Izvor: Vebsajt Fonda za zdravstveno osiguranje, 22.5.2012. <<< Nazad na ostale vesti