Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRES ZA GORIVO, KAO I PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u toku rad na izmenama i dopunama dva pravilnika kako bi svim registrovanim poljoprivrednim proizvođačima bilo omogućeno da ostvare pravo na regres za gorivo i đubrivo.

U saopštenju se navodi da je reč o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo, kao i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo.

Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo odnose se na davanje mogućnosti poljoprivrednim gazdinstvima da pravdanje u vezi sa nabavkom goriva mogu ostvariti i na osnovu fakture i otpremnice, pored fiskalnog računa, kako je predviđeno važećim pravilnikom.

Ova mogućnost biće dozvoljena gazdinstvima koja su gorivo nabavila i platila na osnovu fakture putem bezgotovinske uplate, na tekući račun dobavljača.

Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo odnose se na članove 1 i 3, pri čemu su izmene u članu 1 u vezi sa ostvarivanjem prava registrovanih poljoprivrednih proizvođača na regres za sve vrste đubriva, umesto nabrojanih u pravilniku.

Izmene u članu 3 odnose se na pravna lica, preduzetnike i fizička lica, i podrazumevaju da oni osim original fiskalnog isečka mogu da podnose i fakture - račun i otpremnice kao dokaz za kupljeno đubrivo.

Usvajanje ovih izmena i dopuna očekuje se nakon zakonske procedure, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.4.2014.

<<< Nazad na ostale vesti