Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

TUŽBA PROTIV PKB-A RADI PREDAJE POSEDA U DRŽAVNOJ SVOJINI


Privrednom sudu u Zrenjaninu je dostavljena tužba protiv Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB) radi predaje poseda u državnoj svojini na teritoriji Zrenjanina i naknade štete, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Tužbu je dostavilo odeljenje Republičkog javnog pravobranilaštva u Zrenjaninu, koje je Privrednom sudu u tom gradu predložilo i da donese privremenu meru zabrane ulaska PKB-a na parcele poljoprivrednog zemljišta u ataru Čente.

Kako je precizirano, to se odnosi na radnike koji su zaposleni u PKB-u ili angažovani, ulazak poljoprivrednom mehanizacijom, kao i obrađivanje i korišćenje zemlje na bilo koji način, do okončanja parnice.

U tužbi se navodi da ni nakon prestanka prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao ni nakon opomene pred tužbu, PKB nije predala poljoprivredno zemljište Ministarstvu poljoprivrede, koje je po zakonu ovlašćeno i zaduženo za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa.

Zaposleni PKB i zakupci licitiranog državnog zemljišta do sada su se pet puta (poslednji 17. aprila), kao suprotstavljene strane, našli na parceli od oko 40 hektara na ulazu u Čentu, pokušavajući da obave setvene radove.

Poslednji put se na licu mesta nalazila i patrola zrenjaninske policije, ali nije bilo potrebe za intervencijom.

Poljoprivredna korporacija Beograd (PKB) najavila je da će pred domaćim ili stranim sudskim i upravnim organima dokazati da se poljoprivredno zemljšte u Čenti daje u zakup surotno zakonu.

Kako se navodi, PKB je poslednjih 40 godina legitimni korisnik tog zemljišta na kojem je i prošle jeseni počla poljoprivrednu proizvodnju, i shodno tome ima pravo i obavezu da štiti svoje poslovne interese, ugrožene sprovođenjem nezakonitog postupka izdavanja tog zemljišta u zakuup.

PKB u odgovoru na opomenu pred tužbu poziva Odeljenje Republičkog javnog pravobranilaštva da obustavi postupak izdavanja zemljišta u Čenti u zakup pre no što nastane materijana šteta za PKB.

U slučaju eventualne štete, kako se ukazuje, PKB će tužiti sudu sve odgovorne za štetu.

Izvor: RTV, Beta