Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 22.1.2014. GODINE


Vlada AP Vojvodine je na sednici, kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade APV prof. dr Dragoslav Petrović, razmotrila i usvojila informaciju o učešću AP Vojvodine u pregovorima o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji. Proces pregovora za članstvo u EU u suštini podrazumeva rad na unutrašnjem planu u smislu usvajanja pravnih tekovina EU i njihove implementacije, odnosno reformskih koraka, pri čemu je neophodan konsenzus svih aktera.

Autonomna Pokrajina Vojvodina aktivno je bila uključena u faze koje su prethodile otvaranju pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji. Nakon konsultacija sa šefom Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanjom Mičević, u oktobru prošle godine u Vladi Vojvodine, dogovoreno je da članovi Vlade APV i eksperti koje Vlada APV predloži, uzmu učešće u svim telima i po svim pregovaračkim poglavljima procesa pregovaranja. Povodom učešća u procesu pregovora o članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji, trenutno je angažovano 65 predstavnika pokrajinske administracije i drugih pokrajinskih institucija, koji su prošli obuke za učešće u pregovaračkom procesu.

Vlada Vojvodine je na sednici donela zaključak prema kojem očekuje da predstavnici iz pokrajine budu najdirektnije uključeni u širok krug pitanja, koja su tema pretpristupnih razgovora. Pokrajinska administracija će sve svoje kapacitete staviti na raspolaganje institucijama koje koordiniraju ove aktivnosti, ističe se u zaključku.

Inače, AP Vojvodina dostavila je Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije Informaciju o Odgovorima Autonomne Pokrajine Vojvodine na Upitnik Evropske komisije u cilju pripreme mišljenja o zahtevu Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji iz januara 2011. godine. Informacija je inkorporirana u objedinjenom odgovoru na upitnik, koji je Republika Srbija dostavila Evropskoj komisiji.

Na sednici je razmotrena i informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2013/2014. godini. Konstatovano je da se broj predškolskih ustanova u našoj pokrajini nije promenio. Pored 44 predškolske ustanove, pripremni predškolski program za decu u godini pred polazak u osnovnu školu, ostvaruju se i u 52 osnovne škole. U školskoj 2013/2014. godini pripremnim predškolskim programom u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, obuhvaćeno je ukupno 18.210 dece raspoređene u 1.079 vaspitnih grupa. Od tog broja, pripremnim predškolskim programom u predškolskim ustanovama obuhvaćeno je 16.724 ili 91,84% dece u 979 vaspitnih grupa. U organizaciji osnovnih škola pripremnim predškolskim programom obuhvaćeno 1.486 ili 8,16% dece, raspoređene u 100 vaspitnih grupa. Ukupan broj dece u odnosu na prošlu školsku godinu manji je za 600 ili 3,19%, što je uslovljeno demografskim padom.

Članovi Vlade Vojvodine usvojili su i informaciju o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2013/2014. godini. U 13 domova u AP Vojvodini, ove školske godine je konkurisalo 3.088 đaka, od kojih je primljeno 2.712 korisnika. U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj primljenih učenika u domove jeste veći za 36 učenika.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 22.1.2014.