Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PORESKA OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA VREME REKONSTRUKCIJE OBJEKTA - Zakon o porezima na imovinu: član 2
  • Uprava carina: TRETMAN DUVANSKOG REBRA SA ASPEKTA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM - Zakon o upravljanju otpadom: čl. 7 i 8
Izvor: Paragraf Lex