Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBA SA INVALIDITETOM I OSNIVANJEM AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE
• Stručni komentar - PRAVILA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA ISPLATOM MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE KAO I TROŠKOVA POSTUPKA
• Pitanje i odgovor - DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRODAJU POLOVNOG VOZILA ILI DELOVA TOG VOZILA PRAVNOM LICU KOJE IH IZVOZI

Izvor: Paragraf Lex