Email Print

SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 21. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 6. sednici II Velikog veća odlučio o 46 predmeta, a u predmetu Už-3425/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 92 - redni broj 204 i člana 95. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja br. 110-00-249/2009-02 od 28. decembra 2009. godine. (predmet IUo-899/2010)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-138/2010, Už-2207/2010, Už-2240/2010, Už-2461/2010, Už-2898/2010, Už-2994/2010, Už-3132/2010, Už-3239/2010, Už-3379/2010, Už-3443/2010, Už-4966/2010, Už-4984/2010, Už-5366/2010, Už-3650/2011, Už-4371/2011, Už-5757/2011, Už-6910/2011, Už-1686/2012, Už-1992/2012, Už-2043/2012, Už-2689/2012, Už-3506/2012, Už-3853/2012, Už-4263/2012, Už-4269/2012, Už-4271/2012, Už-4274/2012, Už-4586/2012, Už-6447/2012, Už-6543/2012, Už-6549/2012, Už-6561/2012, Už-6562/2012, Už-7090/2012, Už-7126/2012, Už-8074/2012, Už-9183/2012 i Už-9609/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2330/2010, Už-2736/2010, Už-4068/2010, Už-4891/2010, Už-4577/2011 i Už-4580/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 21.2.2013.