Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


TRETMAN ZAKUPA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM

POSTUPANJE NARUČIOCA U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA KVARTALNOG IZVEŠTAJA UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE U PROPISANOM ROKU

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti