Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU U SLUČAJU KADA JE PRAVNO LICE NA OSNOVU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU BILO RAZVRSTANO U SREDNJE PRAVNO LICE - Zakon o reviziji: čl. 21 i 112
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "VELETABAK" NOVI SAD - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex