Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE O USLOVNOM OTPISU KAMATE I MIROVANJU PORESKOG DUGA


Ministarstvo finansija i privrede obaveštava privrednike i građane koji na dan 31.10.2012. godine imaju poreska dugovanja, da mogu steći uslov na otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog poreskog duga.

Uslov za ovu poresku olakšicu se stiče izmirivanjem tekućih poreskih obaveza koje dospevaju u novembru, decembru 2012. godine i januaru 2013. godine, i to najkasnije do 31. januara 2013. godine.

Svi poreski obveznici koji na dan 31. oktobar 2012. imaju poreski dug i koji nadalje budu redovno plaćali tekuće obaveze, od početka naredne godine stiču pravo na:

- otpis kamate

- zamrzavanje poreskog duga

- kao i na odloženo plaćanje glavnog poreskog duga od 2014/2015 godine na 24 mesečne rate bez sredstava obezbeđenja.

Svim privrednicima i građanima koji odmah izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje.

Sticanje uslova za poresku amnestiju u skladu sa zakonom trajaće samo do 31. januara 2013 godine. Posle toga ovi uslovi više neće važiti.

Sve detaljne informacije mogu se dobiti na info telefonu Poreske uprave  0700 700 007 kao i na internet stranicama Ministarstva finansija i privrede (www.mfp.gov.rs) i Poreske uprave Srbije (www.poreskauprava.gov.rs)

Zakon o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga http://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/ZakonOtpisKamata.pdf (ONLINE)

Obaveštenje o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga http://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/ObavestenjeOtpisKamata.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 20.12.2012.