Email Print

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 10,5 ODSTO


Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena i ona sada iznosi 10,5 odsto.

S međugodišnjom stopom inflacije od 4,9 odsto u septembru, kako je Narodna banka Srbije i najavljivala, inflacija se vratila u granice dozvoljenog odstupanja od cilja 4 ± 1,5 odsto. Tome su, po oceni Izvršnog odbora, ključni doprinos dali mere monetarne politike, zatim pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, relativna stabilnost kursa dinara i niska agregatna tražnja. Ti faktori će i u narednom periodu doprinositi daljem smanjenju inflatornih pritisaka i održavanju inflacije u granicama cilja.

Inflaciona očekivanja su smanjena na najniži nivo od kada se prate i u narednom periodu će se stabilizovati u granicama cilja, konstatovao je Izvršni odbor.

Donoseći odluku da smanji referentnu kamatnu stopu, Izvršni odbor je imao u vidu i smanjene rizike vezane za fiskalna kretanja, nakon najavljenih mera fiskalnog prilagođavanja. Niska tražnja, uz efekte mera fiskalne konsolidacije, predstavljaće snažan dezinflatorni faktor i u narednoj godini. U takvim uslovima povećanje PDV-a, čiji je uticaj jednokratan, imaće manje direktne i indirektne efekte na inflaciju, ocenio je Izvršni odbor.

Izvršni odbor očekuje i pozitivna kretanja na međunarodnim finansijskim tržištima kao rezultat postizanja dogovora u vezi s finansiranjem američkog budžeta.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. novembra.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 20.10.2013.

<<< Nazad na ostale vesti