Email Print

ZAKLJUČENO TREĆE VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2013. GODINI: Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji i Predlog zakona o "Južnom toku"


U Danu za glasanje, 20. februara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini,

Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2013. godini,

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji,

Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok",

Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF),

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje,

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada,

Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,

Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za kulturu,

Predlog odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015) i

Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

U danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Trećeg vanrednog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 20.2.2013.