Email Print

SAOPŠTENJE SA 39. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. DECEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 39. sednici II Velikog veća odlučio o 118 predmeta, a u predmetu IXU-327/2013 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 86b. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/03, 55/04 i 44/10). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 86v. stav 2. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donetih na osnovu odredbe člana 86v. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-1243/2010)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 7. stav 4. i člana 9. stav 3. Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik opštine Ćuprija", broj 8/11). (predmet IUo-155/2013)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-5353/2010, Už-865/2011, Už-949/2011, Už-1516/2011, Už-1555/2011, Už-1717/2011, Už-1720/2011, Už-1813/2011, Už-2646/2011, Už-4386/2011, Už-5813/2011, Už-3501/2012, Už-1941/2013, Už-4554/2013, Už-6790/2013, Už-6808/2013, Už-7321/2013, Už-7435/2013, Už-7506/2013, Už-7562/2013, Už-7632/2013, Už-7633/2013, Už-7636/2013, Už-7707/2013, Už-7712/2013, Už-7741/2013, Už-7746/2013, Už-7803/2013, Už-7836/2013, Už-7839/2013, Už-7841/2013, Už-7848/2013, Už-7942/2013, Už-7967/2013, Už-8023/2013, Už-8024/2013, Už-8037/2013, Už-8040/2013, Už-8056/2013, Už-8062/2013, Už-8064/2013, Už-8069/2013, Už-8076/2013, Už-8107/2013, Už-8116/2013, Už-8145/2013, Už-8190/2013, Už-8265/2013, Už-8297/2013, Už-8327/2013, Už-8328/2013, Už-8358/2013, Už-8404/2013, Už-8411/2013, Už-8418/2013, Už-8425/2013, Už-8472/2013, Už-8507/2013, Už-8556/2013, Už-8563/2013, Už-8593/2013, Už-8608/2013, Už-8610/2013, Už-8648/2013, Už-8653/2013, Už-8702/2013, Už-8722/2013, Už-8767/2013, Už-8822/2013, Už-8824/2013, Už-8827/2013, Už-8854/2013, Už-8873/2013, Už-8874/2013, Už-8887/2013, Už-8892/2013, Už-8963/2013, Už-8968/2013, Už-9039/2013, Už-9066/2013, Už-9107/2013, Už-9114/2013, Už-9140/2013, Už-9142/2013, Už-9147/2013, Už-9164/2013, Už-9228/2013, Už-9229/2013, Už-9234/2013, Už-9256/2013, Už-9270/2013, Už-9332/2013, Už-9343/2013, Už-9356/2013, Už-9370/2013, Už-9373/2013, Už-9430/2013, Už-9444/2013, Už-9460/2013, Už-9473/2013, Už-9520/2013, Už-9522/2013, Už-9532/2013, Už-9538/2013, Už-9544/2013, Už-9558/2013, Už-9565/2013, Už-9584/2013, Už-9596/2013, Už-9614/2013 i Už-9736/2013

- doneo dopunsko rešenje u predmetu Už-469/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-70/2011, Už-1318/2011 i Už-1518/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-5058/2010

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 19.12.2013.