Email Print

SAOPŠTENJE SA 38. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. DECEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 38. sednici odlučio o 3 predmeta, u predmetima IUo-427/2003 i IUo-810/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetima Už-393/2011 i Už-912/2011 nije doneo odluku, jer predlozi sudija izvestilaca nisu dobili potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 1. stav 1. u delu koji glasi: "od 01.01.2011." Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Selenča za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine ("Službeni list opštine Bač", broj 3/11) nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti postupka donošenja navedene Odluke. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu navedene Odluke. (predmet IUo-115/2011)

- odbacio predlog za ocenu ustavnosti sledećih opštih akata donetih na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija: 1. Uredbe o ustanovljavanju Kosovske povereničke agencije br. 2002/12 od 13. juna 2002. godine; 2. Uredbe o uspostavljanju Posebne komore Vrhovnog suda na Kosovu za pitanja koja se odnose na Kosovsku povereničku agenciju br. 2002/13 od 13. juna 2002. godine; 3. Uredbe o promeni prava na korišćenje nepokretne imovine u društvenoj svojini br. 2003/13 od 9. maja 2003. godine; 4. Uredbe br. 2005/18 od 22. aprila 2005. godine, koja menja i dopunjuje Uredbu UNMIK-a br. 2002/12 o ustanovljavanju Kosovske povereničke agencije; 5. Uredbe o dodeljivanju zemljišta, koje je trenutno pod administrativnom nadležnošću Kosovske povereničke agencije, opštinskim administracijama za korišćenje u javne svrhe, br. 2006/05 od 16. februara 2006. godine; 6. Uredbe br. 2008/04 od 5. februara 2008. godine, o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a br. 2002/13 o osnivanju posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku povereničku agenciju; 7. Administrativnog naređenja br. 2003/13 od 11. juna 2003. godine, za primenu Uredbe UNMIK-a br. 2002/13 o osnivanju posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku povereničku agenciju; 8. Administrativnog naređenja br. 2005/6 od 19. maja 2005. godine, za sprovođenje izmenjene i dopunjene Uredbe UNMIK-a br. 2002/12 o osnivanju Kosovske povereničke agencije; 9. Administrativnog naređenja br. 2005/7 od 2. juna 2005. godine, za sprovođenje Uredbe UNMIK-a br. 2002/13 o osnivanju specijalnog veća Vrhovnog suda Kosova za pitanja u vezi s Kosovskom povereničkom agencijom; 10. Administrativnog naređenja br. 2006/17 od 6. decembra 2006. godine, kojim se menja i dopunjuje Administrativno naređenje UNMIK-a 2003/13 za sprovođenje Uredbe UNMIK-a br. 2002/13 o uspostavljanju specijalnog veća Vrhovnog suda Kosova za pitanja u vezi sa Kosovskom povereničkom agencijom; 11. Administrativnog naređenja br. 2008/6 od 11. juna 2008. godine, koje menja i dopunjuje Administrativno naređenje UNMIK 2006/17 za sprovođenje Uredbe UNMIK br. 2002/13 o osnivanju specijalne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja u vezi sa Kosovskom povereničkom agencijom. (predmet IUo-756/2012)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-7463/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 19.12.2013.