Email Print

SAOPŠTENJE SA 14. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. APRILA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 14. sednici II Velikog veća odlučio o 33 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 4, 7, 8, člana 11. stav 2, člana 12, člana 15. stav 3. i člana 25. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", broj 72/11). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 1, 2, člana 5. stav 1, čl. 6, 30. i 31. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za ocenjivanje saglasnosti odredbe člana 5. stav 1. tačka 1) navedenog Zakona sa Zakonom o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95 i 101/03) i Zakonom o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 25/82, 48/88, 46/95,18/05 i 65/12). Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe člana 5. stav 3. tačka 3) Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. (predmet IUz-429/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti postupka donošenja i člana 51. Pravilnika o radu Društva sa ograničenom odgovornošću Eurofil Bor-fabrika poliestera folija, broj 530 od 16. maja 2011. godine. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika. (predmet IUo-638/2011)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 14. Pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda ("Službeni glasnik RS", broj 70/11). (predmet IUo-379/2012)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1103/2010, Už-1451/2010, Už-2465/2010, Už-3451/2010, Už-1141/2011, Už-1680/2011, Už-2081/2011, Už-2718/2011, Už-4978/2011, Už-5284/2011, Už-5781/2011, Už-975/2012, Už-2837/2012, Už-3001/2012, Už-3066/2012, Už-3143/2012, Už-5738/2012 i Už-9999/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2117/2010, Už-3085/2010, Už-956/2011, Už-4588/2011, Už-579/2012, Už-617/2012, Už-1573/2012, Už-1583/2012, Už-1585/2012 i Už-2381/2012

- obustavio postupak po ustavnim žalbama u predmetima Už-4510/2010 i Už-4383/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 18.4.2013.