Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

EVROPSKI PARLAMENT USVOJIO DIREKTIVU O ODUZIMANJU I ZAMRZAVANJU IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KRIVIČNIM DELIMA I PRE PRESUDE


Samo jedan procenat imovine kriminalaca završi kao plen država EU, a kada ne bi moralo da se čeka na konačnu presudu, fondovi Evropske unije napunili bi se svake godine sa nekoliko milijardi evra, rečeno je nedavno na sednici Evropskog parlamenta, koji je krajem februara usvojio Direktivu o oduzimanju i zamrzavanju imovinske koristi ostvarene krivičnim delima.

Zemlje Evropske unije gube milijarde evra dok čekaju na konačne sudske odluke o oduzimanju imovine stečene kriminalom. – Srbija mesečno inkasira oko 100.000 evra od izdavanja u zakup privremeno oduzetih stanova, kuća i poslovnog prostora

 

Za oduzimanje imovine bilo bi dovoljno da je ona nesrazmerna legalnim prihodima, jer čekanje na konačnu odluku suda omogućava da najveći deo nelegalnog novca završi u legalnim tokovima ili da se koristi za nove kriminalne aktivnosti, dok samo mali deo takve imovine države uspeju da oduzmu, rečeno je na sednici parlamenta.

Mogućnost oduzimanja imovine pre pravnosnažne presude za sada imaju Britanija, Irska, Italija, Bugarska i Slovačka, ali uskoro će i druge države moći da uvedu nova pravila, bez bojazni da će ih kriminalci tužiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, pozivajući se na pretpostavku nevinosti.

Nova pravila verovatno će ponovo dati zeleno svetlo za retroaktivnu primenu zakona, koja je često bila osporavana u mnogim zemljama, a naročito u Srbiji poslednjih godina. Jer, kada je neko okrivljen, onda se dovodila u pitanje sva njegova imovina, bez obzira na to da li je stečena u skorije vreme ili pre više decenija, pa su okrivljeni morali da dokazuju i legalnost nasleđene i legalno stečene imovine iz vremena kada se nisu bavili kriminalom.

Zbog toga su neke zemlje, kao Italija i Engleska, ustanovile vremensku granicu unutar koje važi pretpostavka da je imovina stečena kriminalom.

Važno je da građani uoče razliku između krivičnog postupka protiv okrivljenog, gde postoji pretpostavka nevinosti u odnosu na njegovu krivicu, i posebnog postupka za oduzimanje imovine, gde okrivljeni mora da dokaže njeno legalno poreklo. Ako u tome ne uspe, imovina se oduzima, najpre privremeno, a posle pravnosnažne odluke – i trajno. Tek tada je država može otuđiti.

U Srbiji je Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom doneo dobre rezultate, koji su često bili osporavani zbog prodaje na aukcijama privremeno oduzetih pokretnih stvari.

Izvor: www.politika.rs, Aleksandra Petrović