Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora



SKUPŠTINA APV: UKIDA SE FOND A OSNIVA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANjA APV


Skupština Vojvodine trebalo bi da na sednici 23. decembra, na predlog pokrajinske Vlade, nominalno ugasi Fond za kapitalna ulaganja i osnuje Upravu za kapitalna ulaganja. Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman, rekao je za RTV da se formalno, organizaciono ništa neće menjati.

Izmenjenim zakonskim rešenjima, Fond je došao u situaciju da kao indirektni budžetski korisnik, ne može da prenosi sredstva opštinama, zato je morao biti pretvoren u direktnog, pojašnjava Radoman.

"Mnogo lakše, mnogo brže mogu da se izvrše ulaganja kako imovine pokrajine tako i imovine lokalnih samouprava", rekao je Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije.

Izvor:

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print