Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: 18. DECEMBAR 2013. GODINE


Ministarstvo pravde i državne uprave upućuje poziv da se u sredu, 18. decembra 2013. godine sa početkom u 11 časova prisustvuje Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koja će biti održana u Skupštini Srbije (mala plenarna sala), Kralja Milana br. 14.

Javnu raspravu otvoriće državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Neđo Jovanović, a prisutnima će se obratiti i pomoćnik ministra pravde i državne uprave Ljiljana Blagojević.

Ustav Republike Srbije garantuje svakom pojedincu pravo na pravnu pomoć, čime je ovo pravo po prvi put u našem pravnom sistemu steklo status Ustavom zajamčenog ljudskog prava. Ustavno jemstvo prava na pravnu pomoć nameće državi obavezu da obezbedi uslove za uživanje i zaštitu ovog prava, kao i da izgradi moderan normativno-pravni okvir i efikasan sistem besplatne pravne pomoći.

Na javnoj raspravi stručna i šira javnost biće u mogućnosti da da svoje primedbe i sugestije na Radnu verziju ovog zakona i da svojim aktivnim učešćem doprinese usvajanju najboljih zakonskih rešenja.

Javnu raspravu organizuje Ministarsvo pravde i državne uprave u saradnji sa Svetskom bankom - Projekat Zajednički donatorski fond za podršku sektoru pravde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 17.12.2013.