Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: 18. JUNA 2015. SEDNICE ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU I ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE


43. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu biće održana 18. juna 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali II.

Dnevni red :

- Usvajanje zapisnika sa 42.sedniceOdbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama I dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnela Vlada (broj02-1595/15, od 11.juna 2015. godine), u pojedinostima;

2. Razmatranje Predloga odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koju je podneo Visoki savet sudstva (broj 02-1616/15, od 15. juna 2015. godine);

3. Razmatranje Predloga za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su podneli Zaštitik građana I Poverenik za informacije od javnog značaja I zaštitu podataka o ličnosti (broj 119-283/15, od 1. aprila 2015. godine);

4. Razno.

33. sednicu Odbora za spoljne poslove biće održana 18. juna 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 32. sednice Odbora za spoljne poslove

1. Inicijative za posete

1.1. Poziv za učešće na 4. Nacionalnom molitvenom doručku Ukrajine, u Kijevu, od 2. do 3. jula 2015. godine;

1.2. Inicijativa Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine za održavanjem sastanka sa Odborom za ljudska prava i verske zajednice Narodne skupštine Republike Bugarske, u Parlamentu Bugarske u Sofiji, 18. juna 2015. godine;

1.3. Poziv za učešće na panel diskusiji o evropskim integracijama Srbije u organizaciji grupe" Prijatelji Srbije u Evropskom parlamentu", 30. juna 2015. godine u Briselu, Kraljevina Belgija;

1.4. Poziv za učešće na Orijentacionom programu NATO, koji organizuje Parlamentarna skupština NATO-a, od 29. juna do 1. jula 2015. godine u Briselu, Kraljevina Belgija;

1.5. Poziv Odboru Narodne skupštine za evropske integracije za učešće na zajedničkom sastanku sa Odborom za evropske integracije i regionalnu saradnju skupštine Republike Srpske u Banjaluci, od 8. do 10. jula 2015. godine;

1.6. Poziv za učešće Odbora Narodne Skupštine za evropske integracije na sastanku predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), u Luksemburgu, 12. i 13. jula 2015. godine;

1.7. Poziv Odboru za spoljne poslove Narodne skupštine za učešće na sastanku odbora za spoljne poslove parlamenata Bugarske, Rumunije i Srbije, Sofija, 7-10. oktobar 2015. godine;

1.8. Poziv predsedniku PGP sa NR Kinom prof. dr Žarku Obradoviću za posetu delegacije NSRS NR Kini u septembru 2015. godine;

2. Izveštaji o realizovanim posetama

 2.1 Izveštaj o učešću stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje na Četrdeset petom sastanku Odbora za pravna i politička pitanja, u Bakuu, Republika Azerbejdžan, od 5. do 6. maja 2015. godine;

2.2. Izveštaj o poseti predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Maje Gojković, Državi Kuvajt, 5. i 6. maja 2015. godine;

2.3. Izveštaj o poseti predsednika Saveta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentine Matvijenko Republici Srbiji, od 12. do 13. maja 2015. godine;

2.4. Izveštaj o poseti delegacije Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, Saboru Republike Hrvatske, u Zagrebu, od 27. do 28. maja 2015. godine;

2.5. Izveštaj sa Šestog sastanka Odbora za spoljne poslove parlamenata Jugoistočne Evrope, održanog u Beogradu, 16. aprila 2015. godine.

3. Ostali realizovani kontakti

3.1. Zabeleška sa sastanka poslanika NS RS sa delegacijom Svetske jevrejske Organizacije za restituciju- Gideon Taulor, održanom 12. maja 2015. godine;

3.2. Zabeleška o razgovoru predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Maje Gojković, sa Serđom Matarelom, predsednikom Republike Italije, održanom 25. maja 2015. godine;

4. Poslaničke grupe prijateljstva

4.1. Promena naziva PGP sa arapskim zemljama zaliva u PGP sa Katarom;

5. Razno. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 17.06.2015.